Circulaire WIA-voorzieningen bestuurders Waterschap

Omschrijving

Circulaire over WIA-voorzieningen voor een voorzitter, een dagelijks bestuurder of een lid van het algemeen bestuur van een waterschap.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Water
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 14-07-2013
Documentdatum 15-07-2013
Onderwerp Waterschappen

Publicaties