Aanbieding afschrift tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wiv 2002 jegens advocaten en journalisten

Omschrijving

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de Tijdelijke regeling onafhankelijke toetsing bijzondere bevoegdheden Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2002) jegens advocaten en journalisten. Deze regeling zal voor 1 januari 2016 in de Staatscourant worden geplaatst.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Inrichting van de overheid
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 15-12-2015
Documentdatum 16-12-2015
Onderwerp Grondwet en Statuut

Publicaties