Nota Aanbieden onderzoeksrapport VTH BES eilanden

Omschrijving

De nota bevat een aanbiedingsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over 3 rapportages van de inspectie over de uitvoering van VTH taken voor milieu, bouwen, natuur  door de openbare lichamen van Caribisch Nederland. VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Koninkrijksrelaties
  • Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 13-06-2023
Documentdatum 13-06-2023
Onderwerp
  • Caribisch deel van het Koninkrijk
  • Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties