Beslisnota bij Kamerbrief handhavingsverzoek MOB over onderhoudswerkzaamheden Schiphol

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema
  • Stoffen
  • Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-12-2022
Documentdatum 29-11-2022
Onderwerp
  • Aanpak stikstof
  • Luchtvaart

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-kamerbrief-schriftelijke-reactie-op-handhavingsverzoek-mob-inzake-onderhoudswerkzaamheden-schiphol.pdf