Micro-economische verkenning biogrondstoffen: resultaten en analyse

Omschrijving

De overheid wil in het kader van het Klimaatakkoord en de transitie naar circulaire economie hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen bevorderen. Omdat de bio-economie slechts mondjesmaat tot stand komt, is een micro-economische verkenning uitgevoerd naar factoren die bijdragen aan het slagen dan wel mislukken van business op basis van biogrondstoffen. Er is bij ruim 80 ondernemers en organisaties input opgehaald, om daarvan te leren en aanbevelingen te doen voor de toekomst die bijdragen aan versnelling van de toepassing van biogrondstoffen.

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 28-02-2022
Documentdatum 31-01-2022
Onderwerp Duurzame economie

Publicaties