Beslisnota bij Kamerbrief over schadeafhandeling gasopslag Norg en bewijsvermoeden

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Bodem
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 29-11-2022
Documentdatum 28-11-2022
Onderwerp
  • Gaswinning in Groningen
  • Gaswinning uit kleine gasvelden

Publicaties