Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

Omschrijving

Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoƶrdinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie. Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden (PDF | 17 pagina's | 237 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Wonen
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 28-02-2023
Documentdatum 28-02-2023
Onderwerp
  • Bouwregelgeving
  • Omgevingswet

Publicaties