Servicedocument coronavirus voor schoolbesturen basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs

Omschrijving

Dit document legt schoolbesturen uit hoe zij omgaan met de coronaregels en adviezen op school.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Ziekten en behandelingen
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 22-04-2022
Documentdatum 21-04-2022
Onderwerp Coronavirus COVID-19

Publicaties