Nota ter informatie ILT signaal anticiperend handhaven Schiphol 2021

Omschrijving

Signaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het signaal gaat over het anticiperend handhaven van het Nieuwe Normen- en Handhavingstelsel (NNHS) voor Schiphol. Hierbij is sprake van het gedogen van geluidsoverschrijdingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 10-12-2021
Documentdatum 10-12-2021
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties