Mandaatbesluit WODC 2020

Omschrijving

Besluit van de algemeen directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van 2 november 2020 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit WODC 2020). Geldend van 20 september 2019 t/m heden.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Onbekend thema
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 16-11-2020
Documentdatum 16-11-2020

Publicaties