Kamerbrief over Appreciatie moties WGO media 2023

Omschrijving

Staatssecretaris Uslu (OCW) informeert de Tweede Kamer over haar verzoek aan de Algemene Rekenkamer om een vervolgonderzoek hun eerdere onderzoek 'Hilversum in Beeld' uit 2019. Dit was een onderzoek naar transparantie en doelmatigheid bij de landelijke publieke omroep. Daarnaast reageert zij op de motie van het Kamerlid Van Strien (VVD) over het inrichten van een transparantieregister. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota. Kamerbrief over verzoek om vervolgonderzoek Hilversum in Beeld (PDF | 2 pagina's | 190 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Media
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 05-01-2023
Documentdatum 02-12-2022
Onderwerp Media en publieke omroep

Publicaties