Beslisnota bij de financiële positie van musea en de gewijzigde motie Werner - Sjoerdsma over kijkcijfers en marktaandelen

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op moties over financiële positie musea en succes programma's NPO (PDF | 1 pagina | 81 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Cultuur
  • Media
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 05-01-2023
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp
  • Kunst en cultuur
  • Media en publieke omroep

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-appreciatie-aangehouden-motie-werner-over-onderzoek-naar-de-financiele-positie-van-musea-en-de-gewijzigde-motie-w-...-c8ea5be.pdf