Beantwoording Kamervragen over de rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

Omschrijving

Minister Schouten beantwoordt, mede namens de staatssecretaris Van Veldhoven, vragen van de Kamerleden Lodders en Ziengs (VVD) over de rapportage gezamenlijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Verantwoordelijke Onbekende organisatie
Thema Stoffen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 24-04-2019
Documentdatum 22-04-2019
Onderwerp Bestrijdingsmiddelen

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beantwoording-kamervragen-over-de-rapportage-gezamenlijk-meetnet-gewasbeschermingsmiddelen-in-het-gebied-van-het-waterschap-drents-overijsselse-delta.pdf