Antwoorden op Kamervragen over fiche Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)

Omschrijving

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het fiche 'Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren: de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)'. De vragen zijn van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Voortgezet onderwijs
  • Onderwijs en wetenschap
  • Kenniseconomie
  • Informatievoorziening en ICT
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 11-11-2022
Documentdatum 10-11-2022
Onderwerp
  • Toekomst van het onderwijs
  • Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • Digitale overheid

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: antwoorden-op-kamervragen-over-fiche-mededeling-een-digitaal-decennium-voor-kinderen-en-jongeren-de-nieuwe-europese-strategie-vo-...-031fad0.pdf