2e deelbesluit Wob-verzoek Bijzonder Beheer MKB

Omschrijving

Besluit op een verzoek om documenten die ten grondslag hebben gelegen aan discussie, onderzoek, antwoorden en besluitvorming over Bijzonder Beheer voor MKB bij banken in de periode 2013-2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema Dienstensector
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 17-01-2023
Documentdatum 17-01-2023
Onderwerp Financiële sector

Publicaties