Drone Beleidsvisie en Actieplan

Omschrijving

Om Nederland optimaal te laten profiteren van de technologische ontwikkeling van drones worden in dit document de belangrijkste beleidsopgaven, volgens de dronesector, op het gebied van drones voorgesteld. Daarbij worden 6 focuspunten uiteengezet met elk hun eigen acties.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Luchtvaart
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 19-05-2021
Documentdatum 18-11-2020
Onderwerp Drone

Publicaties