Besluit Wob-verzoek over de werkwijze van de NVWA voor speelhallen

Omschrijving

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over de werkwijze van de NVWA voor speelhallen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Thema Openbare orde en veiligheid
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 21-02-2019
Documentdatum 23-01-2019
Onderwerp Kansspelen

Publicaties