Beslisnota bij Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluidd

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Geluid
Documentsoort
  • Beleidsnota
  • Beslisnota
Geldig van 21-03-2023
Document creatiedatum 21-03-2023
Onderwerp Geluidsoverlast

Publicaties