Ontwerp Besluit maatregelen kleine kunststof drankflessen

Omschrijving

Voorpublicatie  van het ontwerp-Besluit maatregelen kleine kunststof drankflessen. Het ontwerpbesluit houdt verband met het opnemen van een recyclingdoelstelling voor kleine kunststof drankflessen en het aanpassen van de artikelen over statiegeld op drankverpakkingen.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Kenniseconomie
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 04-03-2019
Documentdatum 04-03-2019
Onderwerp Circulaire economie

Publicaties