Evaluatie termijnen wijkgerichte aanpak in Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving

Omschrijving

In het Klimaatakkoord staan afspraken over het verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, onder andere via een wijkgerichte aanpak. Evaluatie termijnen wijkgerichte aanpak in Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving (PDF | 34 pagina's | 753 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Klimaatverandering
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 11-04-2022
Documentdatum 24-03-2022
Onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen

Twee van die afspraken gaan over termijnen: de actualisatietermijn van 5 jaar voor de transitievisies warmte en de termijn van 8 jaar tussen het besluit van de gemeente en de definitieve overstap op het duurzame alternatief. Over beide termijnen is afgesproken dat deze in 2022 worden geƫvalueerd. In dit rapport leest u de bevindingen van die evaluatie.

Publicaties