Bestuurlijke afspraken bij Nationaal Actieplan Dakloosheid

Omschrijving

Het nationaal actieplan met bestuurlijke afspraken tussen zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk. 

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Sociale zekerheid
  • Wonen
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 30-11-2022
Documentdatum 01-12-2022
Onderwerp
  • Armoedebestrijding
  • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Publicaties