Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij advies Landsadvocaat over tegemoetkoming Surinaamse Nederlanders met onvolledige AOW-opbouw

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Ouderen
  • Sociale zekerheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 18-11-2022
Documentdatum 18-11-2022
Onderwerp
  • AOW
  • Armoedebestrijding

Publicaties