Beslisnota bij Aanbiedingsbrief rapport Oplossingsgerichte bezwaarbehandeling in de Algemene wet bestuursrecht

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bezwaar en klachten
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 14-11-2022
Documentdatum 24-10-2022
Onderwerp Bezwaar en beroep

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-aanbieding-rapport-oplossingsgerichte-bezwaarbehandeling-in-de-algemene-wet-bestuursrecht.pdf