Circulaire Voorkomen bedoeld of onbedoeld oneigenlijk gebruik van verstrekkingen

Omschrijving

In deze circulaire is een advies voor gemeenten opgesteld om bedoeld of onbedoeld oneigenlijk gebruik van de financiële verstrekkingen en de opvang te voorkomen voor ontheemden uit Oekraine die opgevangen worden in Nederland. Gemeenten kunnen dit advies overnemen en aanpassen naar eigen inzicht en eigen processen, afhankelijk van de beschikbare capaciteit. De voorgestelde aanpak beschrijft hoe gemeenten informatie van ontheemden inzichtelijk zouden kunnen maken.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Internationale betrekkingen
Documentsoort Circulaire
Geldig van 15-12-2022
Document creatiedatum 15-12-2022
Onderwerp Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Publicaties