Besluit op Wob-verzoek over beroep MC IJsselmeerziekenhuizen tegen besluit minister VWS

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het beroep van MC IJsselmeerziekenhuizen tegen het besluit van de minister van VWS van 23 augustus 2019 om te voldoen aan de verplichting tot medewerking. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Bezwaar en klachten
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 13-12-2021
Documentdatum 18-10-2021
Onderwerp Bezwaar en beroep

Publicaties