Servicedocument Hoger Onderwijs versie 15, 10 mei 2022 - aanpak coronavirus COVID-19

Omschrijving

Servicedocument dat instellingen handreikingen biedt waarmee in de praktijk invulling kan worden gegeven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema
  • Ziekten en behandelingen
  • Hoger onderwijs
Documentsoort Publicatie
Publicatiedatum 10-05-2022
Documentdatum 10-05-2022
Onderwerp Coronavirus COVID-19

Publicaties