Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Omschrijving

Samenwerkingsagenda voor de woningbouwopgave in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Convenant
Publicatiedatum 04-03-2020
Documentdatum 03-03-2020
Onderwerp
  • Huis kopen
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties