Beslisnota bij Aanbieding advies Kansrijk Opleiden van de Taskforce Doelmatigheid

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Thema Beroepsonderwijs
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 22-11-2022
Documentdatum 21-11-2022
Onderwerp Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Publicaties