Beslisnota Staat van de Veiligheid 2021

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 05-12-2022
Documentdatum 05-12-2022
Onderwerp Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties