Toespraak staatssecretaris Visser bij viering 35 jaar NIDV

Omschrijving

Toespraak  van staatssecretaris Visser bij de viering van 35 jaar Nederlands Instituut voor Defensie en Veiligheid (NIDV). De viering vond plaats in Sociëteit de Witte in Den Haag, op 11 maart 2020.

Verantwoordelijke Ministerie van Defensie
Thema
  • Defensie
  • Ondernemen
Documentsoort Toespraak
Publicatiedatum 12-03-2020
Documentdatum 12-03-2020
Onderwerp
  • Defensiepersoneel
  • Ondernemen en innovatie

Dames en heren,

Laat ik beginnen met u allen te feliciteren met de 35e verjaardag van de NIDV.

Met 35 jaar ben je bij Defensie “officieel” oud. Dan val je in onze Personeelsrapportage in het hokje: 35-54 jaar.

Wie van u weet wat de gemiddelde leeftijd is bij Defensie? 35,3.

De NIDV zit dus precies op het gemiddelde… en is er in al die jaren alleen maar beter uit gaan zien.

(…)

Dit jubileum geeft ons een mooie aanleiding om terug te blikken naar het verleden. Hoe is de NIDV ontstaan? En waartoe is zij op aarde?

Daarvoor moeten we eigenlijk terug naar de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Er was toen een sterke behoefte om de Nederlandse militaire productie te versterken.

En dus werd er een Commissaris voor de Militaire Productie benoemd. Die had de taak om het overleg tussen de Nederlandse industrie en de Nederlandse overheid te coördineren.

Om hem daarbij te helpen, werd er een Adviesraad voor de Militaire Productie in het leven geroepen. Hierin waren zowel werkgevers- als werknemersorganisaties vertegenwoordigd.

We hebben het nu dus over de tijd waarin we nog een Ministerie van Oorlog en een Ministerie van Marine hadden. Misschien dat sommigen van u die laatste nog wel eens missen…

(…)

In die Adviesraad waren de grote bedrijven goed vertegenwoordigd, maar voor het MKB was er maar 1 vertegenwoordiger.Daar moest verandering in komen. En dus werd in 1984 de NIID (Nederlandse Industriële Inschakeling Defensie) opgericht.

Van voormalig NIID-Voorzitter Hans Dibbetz weten wij dat er bij de start 80 bedrijven waren betrokken. 10 grote en 70 midden- en kleinbedrijven.

In 2 jaar tijd groeide dat naar 120 bedrijven. Zowel de grote bedrijven als de MKB’ers waren goed vertegenwoordigd.

En dat is de Nederlandse militaire productie en kennispositie alleen maar ten goede gekomen.

(…)

In de loop der jaren heeft de organisatie zich steeds meer geprofessionaliseerd. 1 van de dingen waar het bedrijfsleven sterk behoefte aan had, was informatie over alle verschillende materieelprojecten die er liepen binnen de krijgsmacht.

Dus maakte het NIID een lijst, op basis van openbare bronnen zoals Kamerbrieven. Toen de lijst Defensie bereikte, schrok men zich een hoedje.

Er werd onmiddellijk een zoektocht gestart naar “het lek”. Maar toen bleek dat het inderdaad allemaal openbare bronnen waren, werd in gezamenlijkheid besloten om voortaan de informatie te stroomlijnen. Dit is immers in ieders belang!

(…)

U merkt: er is niet veel veranderd sindsdien. Nog steeds is er behoefte aan duidelijkheid over investeringen vanuit Defensie. Nog steeds moeten er belangen worden geborgd. En nog steeds is het belangrijk dat de juiste personen, bedrijven en instellingen elkaar weten te vinden. De NIDV speelt daar een belangrijke rol in.

En daar is Defensie bij gebaat. Want onze organisatie staat voor grote uitdagingen. De afgelopen 35 jaar zijn voor Defensie en voor de Nederlandse industrie geen pretje geweest. Vrijwel die gehele periode (vanaf 1991) bestond uit bezuinigingen. Er moest meer en meer, met steeds minder en minder.

We zitten nu in een tijd waarin we gelukkig die curve hebben weten te keren. Om u een aantal cijfers te geven:

Ons investeringsquote is van ca. 16% in 2016, naar bijna 24% in 2019 gestegen.

En op die “lijst” (die we later het Materieel Projecten Overzicht en daarna het Defensie Projecten Overzicht zijn gaan noemen) zijn we van 57 projecten in 2016… naar 78 projecten in 2019 gegaan.

We gaan dus de goede kant op, maar er zijn nog veel meer investeringen nodig. Om dat te bereiken, hebben we breed draagvlak nodig. Zowel in de politiek als in de maatschappij.

U heeft daar allemaal een rol in te vervullen. Innovatieve producten vanuit de Nederlandse Defensie-industrie worden nog te weinig genoemd, ook als het bijvoorbeeld gaat om het nieuwe investeringsfonds om de Nederlandse economie te versterken.

Dit jaar worden de verkiezingsprogramma’s geschreven, dus dit is het jaar om invloed uit te oefenen op de publieke en politieke opinie.  De industrie moet zichzelf laten zien. Laten zien dat zij innovatieve producten ontwikkelt, die zowel militair als civiel kunnen worden ingezet. Met als hoofddoel om te zorgen dat wij in vrede en veiligheid leven.

Ik roep de NIDV op om hiervoor uit te komen, maar ook alle individuele partijen hier aanwezig. Want de Nederlandse Defensie-industrie is een industrie met hoge eisen en een sterk innovatievermogen.

(…)

Dat we weten elkaar te vinden, hebben we met het F-35 project laten zien. En met talloze andere materieelprojecten. Maar we weten elkaar ook te vinden op het gebied van personeel. Een mooi voorbeeld hiervan is de HR eco-community die Defensie is gestart om samen met bedrijfsleven te zorgen dat we - in deze krappe arbeidsmarkt - de beste mensen krijgen en houden.

De NIDV is hierbij aangesloten.  Evenals een aantal aanwezigen vandaag: Aerodynamic, Deloitte, Royal IHC, Damen, Thales en de Nationale Politie.  

Dit is wat je noemt een triple win: zowel de werknemer als beide werkgevers profiteren ervan. En zo mogen er meer komen wat mij betreft…

Zo hebben wij afgelopen december in een sessie over de herijking van de Defensienota nagedacht over hoe we beter kunnen samenwerken met het MKB. Samen sterker worden. Daar draait het om.

En dat brengt mij eigenlijk weer bij het begin van mijn verhaal.

(..)

Dames en heren,

Als wij de toekomst goed tegemoet willen gaan, dan moeten we ervoor zorgen dat we zichtbaar zijn. De NIDV speelt daar een rol in, maar u allemaal als lid van de NIDV ook. We moeten samen opkomen voor het belang dat wij allemaal met elkaar delen: vrede en veiligheid.

De meesten van ons vallen in het hokje 35-54. Het voordeel daaraan is dat je volwassen bent geworden. Je hebt wat beginnersfouten kunnen maken en je hebt levenservaring opgedaan.

Dat geldt ook voor de NIDV. Haar kracht is: haar kennis van en begrip voor de positie van Defensie.

Ik feliciteer de NIDV met deze mijlpaal. En ik hoop dat wij er de komende tijd samen alles aan doen om te zorgen dat het belang van vrede en veiligheid goed voor het voetlicht komt.

Dank u wel.

Publicaties