Kamerbrief over uitvoering motie beleid mensenrechten

Omschrijving

Minister Hoekstra (BZ) stuurt een brief over de motie die het Tweede Kamerlid Ceder (CU) indiende tijdens een overleg over de Mensenrechtennota. In de motie wordt de regering gevraagd een plan te ontwikkelen waarin het mensenrechtenbeleid geoperationaliseerd wordt in een kabinetsbrede en domeinoverstijgende aanpak. De minister meldt in zijn brief hoe hij de motie-Ceder van plan is uit te voeren. 

Verantwoordelijke Ministerie van Buitenlandse Zaken
Thema Rechten en vrijheden
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 06-12-2022
Documentdatum 06-12-2022
Onderwerp Mensenrechten

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: kamerbrief-inzake-advies-op-motie-ceder-32735-nr-350-over-het-mensenrechtenbeleid-operationaliseren-in-een-kabinetsbrede-en-domeinoverstijgende-aanpak.pdf