Deelbesluit 1 Wob-verzoek evaluatierapport Bureau voor Medicinale Cannabis - Openbaar gemaakte documenten 1-45

Omschrijving

Besluit op een verzoek om alle directe en indirecte bronnen die ten grondslag liggen aan het evaluatierapport over de rol, taken en activiteiten van het Bureau voor Medicinale Cannabis. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Thema Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 19-05-2022
Documentdatum 07-12-2021
Onderwerp Medicijnen

Publicaties