Ontwerp-Besluit wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving

Omschrijving

Ontwerp-Besluit om het Besluit bouwwerken leefomgeving te wijzigen. De wijziging is nodig om op daken van gebouwen maatregelen te kunnen nemen in het kader van duurzaamheid. Het ontwerp-Besluit is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Bouwen en verbouwen
  • Klimaatverandering
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 24-09-2021
Documentdatum 24-09-2021
Onderwerp Duurzaam bouwen en verbouwen

Publicaties