Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis

Omschrijving

Het Nationaal Actieplan Dakloosheid zet in op een paradigmashif in de manier waarop we kijken naar en omgaan met dakloosheid. Het plan stelt de ambitie om dakloosheid in Nederland fors en structureel terug te dringen, waarmee aangesloten wordt bij de Verklaring van Lissabon om dakloosheid in 2030 te beƫindigen.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Sociale zekerheid
  • Wonen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 01-12-2022
Documentdatum 30-11-2022
Onderwerp
  • Armoedebestrijding
  • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Publicaties