Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekraïne - Informatie voor gasthuishoudens van derdelanders uit Oekra_ne.pdf

Omschrijving

Informatie voor gasthuishoudens die onderdak bieden aan derdelanders uit Oekraïne, die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben voor werk of studie in Oekraine. Vanaf 4 september 2023 krijgen zij geen tijdelijke bescherming meer in Nederland. Dit kan mogelijke financiële gevolgen hebben voor gasthuishoudens.

Verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid
Thema Internationale betrekkingen
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 28-06-2023
Documentdatum 27-06-2023
Onderwerp Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Publicaties