Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen en maatregelen over het weren van apps op mobiele devices van rijksambtenaren

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen en maatregelen over het weren van apps op mobiele devices van rijksambtenaren (PDF | 4 pagina's | 139 kB)

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Rechten en vrijheden
  • Overheidspersoneel
  • Veiligheid
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 21-03-2023
Documentdatum 20-03-2023
Onderwerp
  • Privacy en persoonsgegevens
  • Cybercrime en cybersecurity

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beslisnota-bij-beantwoording-kamervragen-2023z01674-en-maatregelen-inzake-het-weren-van-apps-op-mobiele-devices-van-rijksambtenaren.pdf