Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

Omschrijving

Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brief
Publicatiedatum 23-01-2023
Documentdatum 23-01-2023
Onderwerp
  • Gezonde en veilige leefomgeving
  • Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties