Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen in melkveehouderijen

Omschrijving

Het rapport doet onderzoek naar de veiligheid van emissiearme vloeren in melkveebedrijven voor de gezondheid en veiligheid van de mens.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema
  • Lucht
  • Klimaatverandering
  • Landbouw, visserij, voedselkwaliteit
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 05-03-2021
Documentdatum 05-03-2021
Onderwerp
  • Luchtkwaliteit
  • Veehouderij

Publicaties