Rapportage Campagne-effectmonitor 'Alleen Samen', september 2022

Omschrijving

Rapport over de effecten van de publiekscampagne 'Alleen Samen'. Het rapport bevat de trends in gedrag en houding tegenover de maatregelen sinds maart 2021. Deze rapportage beschrijft de resultaten van de metingen in week 36 en 37 van 2022.

Verantwoordelijke Ministerie van Algemene Zaken
Thema Ziekten en behandelingen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 13-10-2022
Documentdatum 30-09-2022
Onderwerp Coronavirus COVID-19

Belangrijkste resultaten

 • Drie op de vier Nederlanders weten dat er op dit moment nog adviezen gelden. Als belangrijkste reden om adviezen na te leven geeft ongeveer de helft van de mensen aan dat men andere mensen niet ziek wil maken.
 • De helft van de Nederlanders geeft aan zich zorgen te maken over het coronavirus, de perceptie op de kans om besmet te raken is stabiel gebleven ten opzichte van juni 2022.
 • Drie op de vier Nederlanders hebben zelftesten beschikbaar. Anderen niet willen besmetten is voor Nederlanders de belangrijkste reden om zelf te testen.
 • De mate van handen wassen blijft stabiel ten opzichte van juni 2022.
 • Drie op de vier mensen geven aan meestal of alle keren geventileerd te hebben in de ruimte waarin men zat.
 • Het aantal mensen dat meestal of alle keren in hun elleboog hoest of niest neemt geleidelijk af ten opzichte van mei 2022.
 • Drie op de tien Nederlanders geeft aan eerder een zwaai, boks of elleboog te geven in plaats van handen schudden.
 • De houding tegenover het advies om je te laten vaccineren is minder positief dan de overige adviezen.
 • Vergeleken met een jaar geleden (augustus 2021) vinden meer mensen dat de Rijksoverheid een betrouwbare bron van informatie is en duidelijke informatie geeft over de adviezen ten aanzien van het coronavirus.
 • Het aantal mensen dat aangeeft dat de Rijksoverheid precies genoeg communiceert over het coronavirus is toegenomen ten opzichte van juni 2022.
 • Ruim acht op de tien Nederlanders zijn op de hoogte dat er een herhaalprik beschikbaar komt in het najaar. De belangrijkste reden om de herhaalprik te halen is om de eigen gezondheid te beschermen.
 • De totale waardering van de campagne ligt met een 7,2 onder het niveau van de meeste Rijksoverheidscampagnes. Dit is lijn met eerdere corona gerelateerde campagnes.
 • De campagne werd als minder leuk en vernieuwend ervaren in september dan in juni 2022. Zowel de tv spot als de radiospot worden met een 7,4 iets lager gewaardeerd dan de benchmark. De waardering van de social media campagne scoort met een 7,5, gemiddeld vergeleken met de benchmark. Ten opzichte van juni 2022 scoort de campagne beter op geloofwaardigheid en opvallendheid.

Publicaties