Kamerbrief uitvoering diverse toezeggingen bouwregelgeving

Omschrijving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van een aantal toezeggingen op het gebied van bouwregelgeving.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Bouwen en verbouwen
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 30-11-2022
Documentdatum 30-11-2022
Onderwerp Bouwregelgeving

Publicaties