Ontwerpbesluit Besluit kwaliteit kinderopvang en Besluit landelijk register kinderopvang

Omschrijving

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang in verband met het stellen van eisen aan de kwaliteit van de ouderparticipatiecrèches en de op te nemen gegevens in het landelijk register kinderopvang.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Gezin en kinderen
Documentsoort Besluit
Publicatiedatum 22-01-2021
Documentdatum 21-01-2021
Onderwerp Kinderopvang

Publicaties