Afschrift SER-adviesaanvraag sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Omschrijving

Afschrift van een brief aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Omdat gezondheidsproblemen vaak onderdeel zijn van onderliggende problematiek zoals schulden, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid wordt een advies gevraagd dat zich richt op de terreinen waar veel van deze oorzaken samenkomen: het arbeidsmarktbeleid, het stelsel van sociale zekerheid en het sociaal domein.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Sociale zekerheid
  • Sociale zekerheid
  • Basisonderwijs
  • Gezondheidsrisico's
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 02-03-2022
Documentdatum 27-02-2022
Onderwerp
  • Armoedebestrijding
  • Schulden
  • Taal, rekenen en digitale vaardigheden
  • Gezondheid en preventie

Publicaties