Antwoorden op Kamervragen over 3e incidentele suppletoire begroting Financiën aandelenemissie Air France-KLM

Omschrijving

Ministers Kaag (Financiën) en Harbers (IenW) geven de Eerste Kamer antwoorden op vragen over de 3e incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 over aandelenemissie Air France-KLM. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Financiën.

Verantwoordelijke Ministerie van Financiën
Thema
  • Overheidsfinanciën
  • Natuur en milieu
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 04-11-2022
Documentdatum 04-11-2022
Onderwerp Luchtvaart

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: beantwoording-nadere-vragen-over-de-derde-incidentele-suppletoire-begroting-financien-2022-inzake-aandelenemissie-air-france-klm.pdf