Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018

Omschrijving

Een verdiepende studie naar de achtergrond van en de ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Jeugdzorg
  • Inrichting van de overheid
  • Wonen
Documentsoort Rapport
Publicatiedatum 06-12-2019
Documentdatum 29-11-2019
Onderwerp
  • Jeugdhulp
  • Gemeenten
  • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Publicaties