Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op aangehouden motie over onderzoek naar gezondheid van omwonenden als gevolg van industrie

Omschrijving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Verantwoordelijke Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Thema Natuur en milieu
Documentsoort Beleidsnota
Publicatiedatum 08-06-2023
Documentdatum 08-06-2023
Onderwerp Gezonde en veilige leefomgeving

Publicaties

  • Publicatie op open.overheid.nl

    Bestand: onderliggende-beslisnota-kamerbrief-reactie-aangehouden-motie-inzake-onderzoek-uit-te-zetten-naar-de-gezondheid-van-omwonenden-als-gevolg-van-industrie.pdf