Besluit Wob-verzoek veiling niet-landelijke commerciële FM-vergunningen

Omschrijving

Besluit op een verzoek om afschriften van alle verzoeken tot intrekking en alle intrekkingsbesluiten over de voorwaardelijke veiling van niet-landelijke commerciële FM-vergunningen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Thema Media
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 03-11-2021
Documentdatum 01-11-2021
Onderwerp Media en publieke omroep

Publicaties