MG-circulaire 2020-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2020 t/m 30 juni 2021

Omschrijving

Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2020 en tot en met 30 juni 2021, inclusief de nieuwe regeling voor de maximale huursomstijging (maximale gemiddelde huurverhoging) voor woningcorporaties van 2020. In de circulaire staat ook het proces van de inkomensafhankelijke hogere huurverhoging.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema
  • Woningmarkt
  • Woningmarkt
Documentsoort Circulaire
Publicatiedatum 04-02-2020
Documentdatum 04-02-2020
Onderwerp
  • Woning huren
  • Woning verhuren

Publicaties