Besluit Wob-verzoek toelaten arbeidsmigranten - Besluit en lijst van documenten

Omschrijving

Besluit op een verzoek om informatie over het toelaten van arbeidsmigranten uit de periode 1 januari 2020 tot en met 29 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema Werk
Documentsoort Beslissing op Wob-/Woo-verzoek
Publicatiedatum 20-10-2022
Documentdatum 14-12-2020
Onderwerp Buitenlandse werknemers

Publicaties