Luwtemaatregelen Hoornse Hop

Omschrijving

Deze brochure geeft een overzicht van mogelijke maatregelen om golfluwe zones te creëren in het Markermeer bij Hoorn (Hoornse Hop). Door minder golfslag zou de ecologie in het gebied kunnen verbeteren.

Verantwoordelijke Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Thema Ruimtelijke ordening
Documentsoort Brochure
Publicatiedatum 07-06-2013
Documentdatum 07-06-2013
Onderwerp Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Publicaties