Notitie second opinion inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Omschrijving

Notitie van de landsadvocaat met een second opinion over de inrichting van het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten.

Verantwoordelijke Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Thema
  • Stoffen
  • Arbeidsomstandigheden
Documentsoort Kamerstuk
Publicatiedatum 29-04-2022
Documentdatum 11-01-2022
Onderwerp Gevaarlijke stoffen

Publicaties